Header

Kontaktujte nás

OLIGO na Wikipedii

new interface

Nové funkce v Oligo 7

OLIGO (© 1989-2010) Primer Software pro analýzu se používá pro design a analýzu sekvencí a PCR primerů, syntetických genů a různých typů sond, včetně siRNA, Molecular Beacons, TaqMan sond a nested PCR primer setů. Software byl vytvořen v roce 1980 a několikrát změněn. Aktuální verze je ve své kategorii nejrozsáhlejší aplikací na trhu. Kromě multiplexování a jiné komplexní analýzy oligonukleotidů, software určuje otevřené čtecí rámce a vytváří mapy restrikčních enzymů i z proteinových sekvencí. Práce v dávkovém režimu umožňuje zpracovávání velkých souborů údajů s minimálním úsilím.

Původní internetové stránky a software s dokumentací byly napsány v anglickém jazyce. Technická pomoc (bez vypršení licence) je také pouze v anglickém jazyce. Kliknutím na odkazy na horní liště vstoupite do anglické verze stránek.

ZPĚT


© 1998-2010 Molecular Biology Insights, Inc. All rights reserved.