Header

OLIGO na Wikipedii

new interface

Nowe Funkcje Oligo 7

Program OLIGO służy do szukania i analizowania starterów i próbek DNA oraz RNA. Napisany został w latach 80-tych i wielokrotnie zmodyfikowany. Obecna, wersja 7, jest najbardziej obszerną aplikacją na rynku w swojej kategorii. Oprócz multipleksowania i innych skomplikowanych analiz oligonukleotydów jasno przedstawionych graficznie, OLIGO także wyszukuje kodujące sekwencje białkowe i tworzy mapy enzymów restrykcyjnych nawet na poziomie sekwencji białkowych. Program wykonuje także inne analizy i ułatwia konstrukcje kwasów nukleinowych od starterów do genów włącznie.

Orginalna strona internetowa, jak i również sam program z dokumentacją napisane są w języku angielskim. Pomoc techniczna jest udzielana po polsku lub angielsku.


© 1998-2010 Molecular Biology Insights, Inc. All rights reserved.